Midlertidig stenging

Kjære medlemmer på Brygga Trimsenter/Salhus Treningssenter

Kampen mot corona-viruset ser ut til å bli en langvarig kamp. Mange har mistet jobbene sine og fremtidsutsiktene er bekymringsfulle. For treningssentrenes del betyr det at vi er pålagt stengning fra 12.03, og pålegget om stengning videreføres nå inn i april. Norges felles dugnad tar vi selvsagt del i, med håp om at vi raskere kan komme tilbake til en normal hverdag.

Trekk 20.april blir stoppet

Vi kommer ikke til å trekke treningsavgift for april.

Mange har støttet oss og sagt at de ønsker å bidra til at vi fortsatt kan drive treningssentrene når pålegget om stenging en dag vil opphøre. Dette setter vi stor pris på! Vi er stolt av å ha dere som våre venner og medlemmer!

Men vi forstår også at mange er bekymret for egen økonomi. Derfor føles det feil å trekke avgift på trening nå, selv om mange har sagt at de ønsker å fortsette å betale selv ved stengning. Vi håper at dere beholder medlemskapet, og at så få som mulig sier opp. Trimsenter AS har store faste kostnader selv ved stengning. Derfor må vi bruke alle de reservene vi har for å overleve. En vakker dag blir det en etterlengtet åpning igjen, og da trenger vi hver og en av dere for å kunne fortsette å gi et bredt og godt treningstilbud!

Vi håper at krisen blir kortvarig, og ber om forståelse for den vanskelige situasjonen som preger oss. Ta vare på deg selv og dine nærmeste, og forhold deg til de råd som myndighetene gir! Vi som jobber på Brygga og Salhus gleder oss til å møte våre trofaste og flinke medlemmer. Vi savner dere!

Klem fra Tonje, Solveig, Vivi, Bjørn-Gunnar, Ole-Jørgen, Paul og instruktørene

Bli medlem! Tegn AvtaleGiro

Nyheter

Brygga og Salhus Treningssenter

Vil du si hei eller spørre om noe?

Kontakt oss